Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Sekcia dodávateľov investičných celkov
Kategória: Informácie Vydané dňa:06.09.2018 (194x prečítané)
Sekciu dodávateľov investičných celkov SOPK (SDIC) založili v roku 1993 významní dodávatelia investičných celkov (EPC - Engineering Procurment Construction) z radov členov SOPK.

Od vzniku spája členov pri zabezpečení technologických a investičných subdodávok pri zriaďovaní firiem, subdodávok v rámci spoločných tendrov doma a v zahraničí. Informácia o aktivitách sekcie je každoročne súčasťou Výročnej správy SOPK.

Aktuálne podmienky, keď Slovensko čelí novým spoločenským a technologickým výzvam, ako je preskupenie globálnych investorov, zavádzanie nových materiálov, nástup smart technológií, si vyžadujú zmenené prístupy a ich urýchlenú implementáciu.

Sekcia SDIC preto popri tradičnom zameraní rozpracúva nové smery spolupráce v verejnou správou, ASPEK a ďalšími inštitúciami. Novou výzvou výzvou je zavádzanie systémov SMART pre firmy, mesta a obyvateľov.

Sekcia má celoslovenskú pôsobnosť.

Podmienky členstva:
členstvo v sekcii je bezplatné ale podmienené riadnym členstvom v SOPK (bez ohľadu na región) a registráciou v sekcii.

Prihláška do SDIC

Viac informácií:
Martin Plško, tajomník sekcie; Tel:032 6520035; E-mail: sopkrktn@sopk.sk

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora