Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Sekcia výrobcov strojov a náradia
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.09.2018 (194x prečítané)
Sekciu výrobcov strojov a náradia SOPK (SVSaN) založili v roku 1993 významní výrobcovia obrábacích strojov, prípravkov a náradia z radov členov SOPK.

Sekcia pomáha svojim členom uspieť v ťažkej konkurencii ako i prispieť ku zlepšeniu podnikateľského prostredia. Strategickým prvkom činnosti je podpora spolupráce medzi členmi navzájom. Informácia o aktivitách sekcie je tiež súčasťou Výročnej správy SOPK.

V súčasnosti Slovensko čelí novým spoločenským a technologickým výzvam, ako je preskupenie globálnych investorov, zavádzanie nových materiálov, nástup smart technológií, ktoré si vyžadujú zmenené prístupy a ich urýchlenú implementáciu.

Sekcia SVSaN preto pristupuje k aktualizácii svojej činnosti a rozširuje strategické zameranie o témy Industry 4.0 a cirkulárnej ekonomiky. Spolupracuje so Slovenským plastikárskym klastrom v oblastiach náraďovní, dodávateľov prípravkov a vstrekovacích foriem. Za účelom poskytovania komplexných služiebčlenom v oblasti podpory exportu sekcia spolupracuje s Národným podnikateľským centrom a agentúrou SARIO.

Sekcia má celoslovenskú pôsobnosť.

Podmienky členstva:
členstvo v sekcii je bezplatné ale podmienené riadnym členstvom v SOPK (bez ohľadu na región) a registráciou v sekcii.

Prihláška do SVSaN

Viac informácií:
Martin Plško, tajomník sekcie; Tel:032 6520035; E-mail: sopkrktn@sopk.sk

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora