Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
17.01.
2019
REZILIENCIE zvyšovanie psychickej odolnosti, výkonnosti a angažovanosti zamestnancov vo Vašej firme
Kategória: semináre Vydané dňa:05.11.2018 (201x prečítané)
Workshop je určený pre: majiteľov, riaditeľov, konateľov, manažérov, HR manažérov, HR špecialistov na vzdelávanie a pre ďalších záujemcov o osobnostný rozvoj

Metódy workshopu: diagnostika, prezentácia, diskusia, koučing, mentoring

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora