Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.11.
2018
Workshop „Prístup zameraný na človeka v praxi“
Kategória: semináre Vydané dňa:05.10.2018 (127x prečítané)
Workshop je určený pre: majiteľov, riaditeľov, konateľov, manažérov, HR manažérov, HR špecialistov na vzdelávanie a pre ďalších záujemcov o osobnostný rozvoj

Metódy workshopu: prezentácia, diskusia, koučing, mentoring

Program:
9.00 – 9.30 Registrácia a privítanie účastníkov
9.30 - 10.30 Čo je Prístup zameraný na človeka? V čom je jedinečný? Aké sú jeho základné princípy?
10.30 – 10.40 Coffee Break
10.40 – 12.30 Možnosti využitia Prístupu vo Vašom živote, predstavenie ponuky tréningov uvedeného prístupu
12.30 – 13.00 Diskusia

POZVÁNKA

Organizačný garant:
Viera Piknová
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail:> viera.piknova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 257 97
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora