Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
20.03.
2019
Zapojte sa do pilotného projektu „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“
Kategória: Informácie Vydané dňa:28.02.2019 (49x prečítané)
Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti zapojenia sa do pilotného projektu „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“. Projekt spúšťa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s dvoma fakultami Univerzity A. Dubčeka, Fakultou špeciálnej techniky v Trenčíne a Fakultou priemyselných technológií v Púchove, ktoré prejavili záujem rozšíriť sieť svojich partnerov.

Prehlbovanie spolupráce univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná a prináša:
 • firmám príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno-vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov,
 • študentom možnosť nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi,
 • univerzitám možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou.

  V rámci tohto projektu založeného na prepájaní firiem s univerzitami, firmy majú možnosť navrhnúť témy diplomových prác na základe problémov priamo z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť. Každý študent, ktorý si tému zvolí, bude počas posledného ročníka na univerzite stážovať priamo v danej firme. Zároveň firmy zapojené do projektu budú mať možnosť využiť i ďalší potenciál univerzít - zapojiť sa do spoločných výskumno-vývojových aktivít univerzít ako aj do novovznikajúcich programov profesijných bakalárov, vzdelávať svojich zamestnancov a prednášať na jednotlivých fakultách.

  Firmy, ktoré majú záujem využiť príležitosti, ktoré tento projekt ponúka sa môžu obrátiť na koordinátorku projektu: alexandra.gacevicova@sario.sk. Prosíme firmy , aby tak urobili čo najskôr, vzhľadom na fakt, že ponuky tém diplomových prác na budúci akademický rok je nutné zozbierať do 20.3.2019.

 • Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora