Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.03.
2019
Valné zhromaždenie rokovalo o činnosti a smerovaní
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.03.2019 (376x prečítané)
Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK (TRK SOPK) zasadalo dňa 11. 3. 2019 v konferenčnej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Valné zhromaždenie 2019

Valné zhromaždenie 2019

Členovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK v schválili výsledky za predchádzajúci rok a plán činnosti na rok 2019. Diskutovali o špecifikách podnikateľského prostredia v Európe, na Slovensku ale i kraji a potvrdili správnosť smerovania komory na oblasti energeticky úsporných SMART riešení, podpory vzájomnej spolupráce medzi členmi a angažovanosti SOPK pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Súčasťou programu bolo schválenie návrhu na kooptáciu pána Dušana Hajdíka, obchodného riaditeľa RONA, a.s. Lednické Rovné do Zhromaždenia delegátov SOPK a odovzdanie Čestných uznaní SOPK pri príležitosti výročia založenia spoločnosti, ktoré si prevzali z rúk predsedu SOPK p. Petra Mihóka – spoločnosť MOTOSAM s.r.o. zastúpená p. Jánom Eľkom a spoločnosť EBONA, s.r.o. zastúpená pánom Jozefom Kašubom.

Valné zhromaždenie 2019

Valné zhromaždenie 2019

V rámci príhovorov vystúpili p. Peter Mihók, predseda SOPK, ako aj ďalší hostia p. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, p. Renáta Bieliková, riaditeľka Krajského centra voľného času Trenčín, p. Ľuboš Chochlík, riaditeľ SOŠ Pod sokolice, Trenčín.

Valné zhromaždenie 2019

Valné zhromaždenie 2019

Vyhodnotenie aktivít za rok 2018

Prezentácia k návrhu činnosti na rok 2019

Tlačová správa

Podujatie bolo podporené mediálne účasťou TASR a Trenciansky terajšok.

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora