Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.05.
2019
Seminár: Ako uplatniť a ako sa pripraviť na obhajobu superodpočtu nákladov na výskum a vývoj za obdobie 2019
Kategória: semináre Vydané dňa:17.04.2019 (107x prečítané)
Charakteristika seminára: Na seminári sa dozviete best-practise postupy pri uplatňovaní a obhajobe superodpočtu nákladov na výskum a vývoj. Lektor čerpá z najaktuálnejších pokynov a vyjadrení MFSR a FSSR, ako aj z vyše 100 daňových kontrol na superodpočet z ČR. Odborný seminár je vedený interaktívne, v jeho priebehu máte možnosť pýtať sa a diskutovať. Čas po prednáške môžete využiť na individuálne konzultácie s lektorom.

Cieľ: Dozvedieť sa, kto má nárok na „super“ odpočet, ktoré projekty a výdavky môžu byť zahrnuté do „super“odpočtu, ako dokumentovať a preukazovať uplatnené projekty pri finančnej kontrole.

Seminár je určený najmä pre:
• Výkonní riaditelia, R&D manažéri, finanční riaditelia, ekonómovia, účtovníci, vedúci kontrolingu, daňoví poradcovia, audítori.
• Kovovýroba a hutníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, plastikársky priemysel, priemyselná automatizácia a robotika, elektrotechnika, informačné technológie, telekomunikácie, projektovanie a inžiniering, stavebníctvo, chémia a biochémia, potravinárstvo, drevo a papier, vývoj a testovanie, financie a bankovníctvo.

Program a prihláška

Alebo sa v prípade záujmu o seminár prihláste cez registračný formulár.

Organizačný garant:
Katarína Martišková
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel.: 032/65 238 34

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora