Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.09.
2019
17. medzinárodná ekologická výstava EKOBIS Bihač
Kategória: Aktivity Vydané dňa:30.05.2019 (256x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK pozýva na 17. medzinárodnú výstavu ekológie – EKOBIS, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 15. septembra 2019 v Bihači (Bosna a Hercegovina).

Na výstave je možné využiť limitovaný priestor v rámci expozície Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Taktiež je možné si rezervovať vlastnú výstavnú expozíciu.
Tretí deň a štvrtý deň výstavy 14.-15. 9.2019 môžeme zabezpečiť individualizovaný sprievodný program (B2B rokovania respektíve študijné návštevy). Špecifikáciu požiadaviek je potrebné zadefinovať TRK SOPK minimálne 20 dní pred výstavou.

EKOBIS je výstava balkánskeho typu (s širokou nomenklatúrou) s paralelne bežiacim odborným sprievodným programom zameraným na problematiku ekológie a regionálneho rozvoja. Má kontraktačno- predajný charakter. Koná sa v prihraničnom meste Bihač, ktoré je centrom Unsko -Sankého kantónu s potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu (v Národnom parku rieky UNA a priľahlého Národného parku Plitvice v Chorvátsku).

EKOBIS poskytuje možnosti nadviazať kontakty s:
• najmä s partnermi z BaH, Chorvátska, Srbska, ale i ďalšími zahraničnými obchodnými partnermi a organizáciami
• producentami z odvetvia poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a eko-priemyslu
• výrobcami biopotravín
• výrobcami z lesníctva drevárskeho priemyslu
• turistickými spoločnosťami
• výrobcami zariadení pre ochranu životného prostredia
• s priamymi kupujúcimi vašich produktov

Výstavná momenklatúra:
• výroba potravín a nápojov
• výroba biopotravín
• lesné hospodárstvo, drevársky a papierenský priemysel
• textilný priemysel a textilné výrobky
• koža a koženné výrobky
• eko výrobky pre umývanie a čistenie
• eko-balenia
• stavebníctvo, priemysel stavebných materiálov a elektro materiálov
• ekológia a zavádzanie noriem v oblasti ochrany životného prostredia, vody, vzduchu a pôdy
• prostriedky a systémy na čistenie vody, kanalizácie a iných systémov
• spracovanie a recyklácia odpadu a druhotných surovín
• výstava eko-organizácií
• prezentácia turistickej ponuky turistických a cestovných kancelárií
• eko-turistika a vybavenie turisticko-stravovacích zariadení
• výstava vybavenia na lov a rybolov
• cestovný ruch
• remeselná výroba, suveníry a domáce výrobky
• projekty regionálnej a nadnárodnej spolupráce

Podrobnejšie informácie o veľtrhu a podmienkach:
https://www.pkusk.com/ekobis
EKOBIS leták 2019.pdf
Objednávka vlastnej expozície

V prípade záujmu kontaktujte:
Ján Václav
tel: 032/6523834
e-mail: sopkrktn@sopk.sk
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora