Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
15.10.
2019
Workshop Superodpočet 2019-20
Kategória: semináre Vydané dňa:23.09.2019 (122x prečítané)
Čo je superodpočet na výskum a vývoj? Aké projekty je možné uplatniť? Aké novinky sa chystajú na roky 2019 a 2020 a ako Vám môže Ayming pomôcť?

Charakteristika workshopu: Na workshope Vám predstavíme postup pri identifikácii a uplatňovaní projektov a nákladov na výskum na vývoj z pohľadu superodpočtu. Lektorka čerpá z najaktuálnejších zverejnených informácií a vyjadrení MFSR a FSSR o plánovanom navyšovaní odpočtu zo 100 % na 150 % v roku 2019 a na 200 % v roku 2020. Workshop je vedený interaktívne, v jeho priebehu máte možnosť pýtať sa ohľadom Vašich projektov a diskutovať o nich. Čas po prednáške môžete využiť na individuálne konzultácie s lektorom.

Cieľ: Dozvedieť sa, kto si môže uplatniť superodpočet, a ktoré projekty a výdavky môžu byť zahrnuté do superodpočtu. Ako postupovať pri sledovaní projektov výskumu a vývoja a aké náležitosti musí každý projekt VaV spĺňať podľa platnej legislatívy.

Workshop je určený najmä pre:
• Výkonných riaditeľov, R&D manažérov, finančných riaditeľov, ekonómov, účtovníkov, vedúcich kontrolingu; pre všetky odvetvia obchodu a priemyslu, kde sa realizujú projekty výskumu a vývoja.

Čo sú projekty VaV:
• Nové alebo vylepšené výrobky, služby, technologické postupy, materiály atď..
• Atypické komplikované a neštandartné zákazky alebo projekty
• Zlepšovanie parametrov kvality, vlastností, funkcií
• Vlastná konštrukcia výrobných a pomocných zariadení
• Náročná implementácia nových technológií, testovanie a poloprevádzkové skušky
• Zvyšovanie efektivity výrobných, IT a ďalších procesov, znižovanie chybovosti

Termín konania: 15. október 2019 od 10:00 hod. do 13:00 hod.

Miesto konania: Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť ( 7.poschodie )

Pozvánka a prihláška

Alebo sa v prípade záujmu o seminár prihláste cez registračný formulár.

Organizačný garant:
Ľubica Žovincová
e-mail: zovincova@sopk.sk
tel.: 032/6525285, 0905 934824
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora