Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
02.12.
2019
Odborný seminár INCOTERMS® 2020
Kategória: semináre Vydané dňa:25.10.2019 (229x prečítané)
CIEĽ A CHARAKTERISTIKA SEMINÁRA:
Analýza práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pre 11 obchodných doložiek podľa Pravidiel INCOTERMS® 2020 a metodika správnej praxe na ich správny výber a uplatnenie pri inta- a extra-komunitárnom obchode s tovarom (Definície, interpelácia a vzájomné porovnanie jednotlivých doložiek INCOTERMS® 2020, kritéria pre správnu prax na uplatňovanie týchto doložiek v kúpnych zmluvách v obchode s tovarom).

INCOTERMS® 2020 a ich vplyv na uzatváranie a realizáciu kúpnych zmlúv, ako aj ich vplyv na obchodné náklady, prepravné a zasielateľské služby, realizácia medzinárodných obchodných kontraktov s dodacími doložkami podľa INCOTERMS 2020, odbytové ceny, náklady prepravy, poistenie - vzájomné súvislosti a manažment rizík – podľa nových pravidiel MOK/ICC na výklad tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel INCOTERMS 2020, ktorých platnosť bude od 01.01.2020.

Diskusia a výmena skúseností z uplatňovania INCOTERMS® 2010 v praxi a zodpovedanie individuálnych otázok týkajúcich sa uplatňovania INCOTERMS 2020 v praxi.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Seminár je určený pre pracovníkov v zahraničnom obchode, ktorí realizujú komerčné a logistické operácie.

Pozvánka s prihláškou

Kontakt:
Katarína Martišková
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel: 032 /65 238 34

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora