Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Pozor -bliži sa uzávierka prihlášok do súťaže VEĽKÁ CENA SOPK !
Kategória: Aktivity Vydané dňa:03.02.2020 (84x prečítané)
 • Uzávierka prihlášok do súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za účelom ocenenia korektného správania a vzťahov podnikateľských subjektov vo väzbe na kvalitu cieľov, činností, výrobkov a služieb, kde nosným je bonita plnenia záväzkov a propagácia dobrého mena firmy v podnikateľskej a občianskej verejnosti doma i v zahraničí je do 29. februára 2020.
 • Na slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie Veľkej ceny SOPK budú pozvané všetky podnikateľské subjekty, ktoré sa prihlásia do súťaže a splnia podmienky a kritériá súťaže a bude im udelené Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

 • Prihlášky možno zasielať ihneď po zverejnení výzvy, teda od septembra bežného roka. Uzávierka súťaže je 28. februára nasledujúceho roka. Prihlášky odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.


  Prihláška Veľká cena SOPK/

 • Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
  :: TRK SOPK Aktuálne
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora