Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.03.
2020
Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.03.2020 (212x prečítané)
Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK (TRK SOPK) zasadalo dňa 5. 3. 2020 v konferenčnej sále hotela Elizabeth v Trenčíne.

V úvode stretnutia privítal účastníkov predseda Predstavenstva regionálnej komory p. Boris Paulen a informoval o aktualizovanom prehľade členov regionálnej komory a vyzval k hľadaniu možností spolupráce medzi členmi SOPK navzájom k čomu má prispieť aj aktualizovaný materiál o členoch TRK SOPK.

SOPKTN-clenovia

Členovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK v schválili rokovací poriadok, pracovné komisie, výsledky za predchádzajúci rok a plán činnosti na rok 2020. Diskutovali o špecifikách podnikateľského prostredia vo svete, na Slovensku a v Trenčianskom kraji. Potvrdili správnosť smerovania komory na oblasti SMART riešení, duálneho vzdelávania, podpory vzájomnej spolupráce medzi členmi a angažovanosti SOPK pre zlepšenie podnikateľského prostredia na úrovni miestnej samosprávy. V rámci diskusie boli prednesené príspevky k problematike nedostatočnej decentralizácie a nesystémovej podpore podnikateľskej infraštruktúry, rastúceho daňového zaťaženia zvyšovaním miestnych daní.

Vyhodnotenie aktivity 2019

Plan činnosti 2020

V diskusií vystúpili p. Juraj Majerský konateľ spoločnosti Wittmann Group s.r.o., ktorý je nielen členom SOPK ako i prezídia Slovenského plastikárskeho klastra, s pozvánkou na študijnú návštevu výroby CNC strojov pre Industry 4.0 do materskej spoločnosti v Rakúsku. K problematike zvyšovania miestnych daní predniesli príspevky p. Pavol Hozlár, generálny riaditeľ EXPO CENTER a.s.; p. Ján Eľko, riaditeľ spoločnosti MOTOSAM a.s. a Jozef Kašuba, konateľ spoločnosti EBONA s.r.o. Pán Julius Homola, podpredseda predstavenstva TRK SOPK predniesol požiadavku na decentralizáciu rozvojových zdrojov do regiónov čím sa lepšie zohľadnia ich rozvojové potreby a akcieschopnosť pričom kľúčovou je vecná komunikácia medzi štátom - regiónmi – mestami a podnikateľmi. S výzvou k väčšej účasti členov SOPK na vzdelávacích podujatiach vystúpila p. Nikola Sedláčková, konateľka spoločnosti EVENTIVE, s.r.o.. S informáciou o zavedení nových vzdelávacích programov na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka vystúpil p. Jozef Habánik, rektor univerzity.

V rámci príhovorov hostí vystúpili p. Peter Mihók, predseda SOPK; p. Zdenka Tvrdá, riaditeľka sociálnej poisťovne; p. Peter Wolf, primátor Dubnice nad Váhom, jedného z mála miest v SR, ktoré nezvyšovalo miestne dane a poplatky.

Podujatie mediálne podporila TASR.


TLAČOVÁ SPRÁVA TRK SOPK 5.3.2020

Autor: Ján Václav


(zľava) Juraj Majerský, konateľ spoločnosti Wittmann Group s.r.o.; Martin Hrivík, generálny tajomník SOPK; Jozef Tkáč, predseda Dozornej rady SOPK; Peter Mihók, predseda SOPK; Boris Paulen, predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory; Ján Václav, riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory.


Diskusia. Na snímke p. Julius Homola, podpredseda predstavenstva TRK SOPK prednáša diskusný príspevok.


(zľava) Milan Podmaník, redaktor TASR; Boris Paulen, predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory.


Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora