Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
08.09.
2020
KONFERENCIA „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V dobe Covidovej"
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.05.2020; Aktualizované:03.08.2020 (130x prečítané)
Národní klastrová asociace, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrický samosprávny kraj ako i ďalší partneri organizujú konferenciu venovanú vládnym odporučeniam a prezentácii praktických technických riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

„KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V DOBE COVIDOVEJ“

Podujatie je určené pre: vedúcich bezpečnosti, vedúcich IT, manažérov, riadiacich pracovníkov firiem, VÚC, miest, obcí a ich nimi zriadených organizácií, výskumných organizácií a škôl.

Dátum: 8.9.2020

Miesto: Technická univerzita Zvolen

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chodu verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chodu firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie, stále dôležitejšou témou.

Konferencia vo Zvolene nadviaže na úspešné konferencie v Ostrave a v Trenčíne s cieľom priniesť tému kybernetickej bezpečnosti do regiónov a prezentovať nové technické riešenia domácich aj zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám minimalizovať riziká vonkajšieho útoku a krádeže textových dát i audiodát.

V rámci podujatia budú popri konferenčnom programe organizované bilaterálne rozhovory a odborné konzultácie.

Pozvánka: Kybernetická bezpečnosť

Registrácia záujemcov


Kontakt pre informácie:
Katarína Martišková, Ján Václav
sopkrktn@sopk.sk; 0905 503 298

Marína Spírová
sopkrkbb@sopk.sk; č.tel.: 0903 512 920

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora