Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.09.
2020
KONFERENCIA „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ VO FIRMÁCH, OBCIACH A SUBJEKTOCH KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY“
Kategória: Aktivity Vydané dňa:11.05.2020 (33x prečítané)
Národní klastrová asociace, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrický samosprávny kraj ako i ďalší partneri informujú o príprave konferencie venovanej praktickým odporučeniam a prezentáciám účelných technických riešení v oblasti Kebernetickej bezpečnosti.

„KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ VO FIRMÁCH, OBCIACH A SUBJEKTOCH KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY“

Dátum: 3.9.2020

Miesto: Technická univerzita Zvolen

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chodu verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chodu firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie, stále dôležitejšou témou.

Konferencia vo Zvolene nadviaže na úspešné konferencie v Ostrave, Trenčíne s cieľom priniesť tému kybernetickej bezpečnosti do regiónov a prezentovať nové technické riešenia domácich aj zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám minimalizovať riziká vonkajšieho útoku a krádeže textových i audiodát.

V rámci podujatia budú popri konferenčnom programe organizované bilaterálne rozhovory a odborné konzultácie.

Predregistrácia záujemcov

Kontakt pre informácie:
Ján Václav
sopkrktn@sopk.sk
0905 503 298
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora