Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
18.08.
2020
Tréning pedagógov v oblasti spracovania plastov
Kategória: Aktivity Vydané dňa:16.07.2020 (131x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK, Slovenský plastikársky klaster a Platikářský klastr Zlín

organizujú:

Školenie/tréning pedagógov a odborných pracovníkov
v oblasti spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva.

Miesto a čas školenia: Česká republika a Slovenská republika
18.8.2020 SPŠ Otrokovice / ČR (s možnosťou prenocovania z 18.-19.08.2020)
19.8.2020 UTB Fakulta Technologická Zlín / ČR
21.8.2020 ÚPSP FCHPT STU/ odd. spracovania polymérov, Krškanská 21, NITRA / SR

Hlavné zameranie je na zvýšenie kvality vzdelávania na stredných školách.

Podujatie je určené najmä pre: pedagógov, odborných pracovníkov a kariérnych poradcov.

Pozvánka a program

Bližšie informácie a prihláška:
Ing. Ján Václav, t. č. 0905 503 298, vaclav@sopk.sk

Podujatie sa realizuje v rámci projektu: Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva - „RegioPlast“
z programu INTERREG VA Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Kód projektu 304011U970, Kód ŽoNFP NFP304010U970
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora