Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
03.02.
2020
KICK OFF MEETING PROJEKTU REGIOPLAST 2030
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.02.2020 (101x prečítané)
Dňa 3.2.2020, v Trenčíne bola zahájená realizácia projektu:„Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“ v skratke „REGIOPLAST 2030

Hlavnou úlohou partnerov na partnerskom mítingu bola dohoda na harmonograme úloh a potvrdenie začiatku realizácie projektu, vyplývajúce z podrobného časového plánu. Partneri diskutovali o aktivitách projektu a ich garancii jednotlivými partnermi, diskutovali o Harmonograme monitorovania a predkladania výdavkov. Hovorilo sa aj o zabezpečovaní a koordinácii prípravy podkladovej dokumentácie počas a na konci projektu (napr. vyhotovovanie žiadosti o platbu a monitorovacích správ, zabezpečovanie podmienok verejného obstarávania a ich hospodárnosť, dohľad nad hospodárnosťou výdavkov).

Hlavným cezhraničným partnerom je Plastikářský klastr z.s. zo Zlína a ďalším partnerom projektu je Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. SPK je vedúci partner projektu. Projekt je zameraný na výmenu skúsenosti pri náboroch žiakov základných škôl pre plastikárske odbory, na vzdelávanie učiteľov nových študijných a učebných odborov v oblasti spracovania plastov a výmenu skúsenosti medzi učiteľmi z ČR a SR. Súčasťou projektu je príprava elektronickej príručky pre učiteľov a tvorba promovidea pre podporu plastikárskeho odvetvia v SR a ČR. Z piatich škôl zaradených do experimentálneho overovania sa môžu realizácie projektu zúčastniť školy z Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Č projektu: NFP304010U970
Realizácia projektu: február 2020 – júl 2021
Výška celkového rozpočtu: 120 001,81 EUR.
Výška požadovanej dotácie pre všetkých partnerov: 109 608,88 EUR
Vlastné zdroje: 1 716,97 EUR
Projekt je financovaný z programu Interreg VA SR -ČR

Viac info: http://www.regioplast.6f.sk/index.php

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora