Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
05.12.
2020
PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY
Kategória: Aktivity Vydané dňa:10.11.2020 (21x prečítané)
Vážení obchodní partneri!

Potrebujete perspektívne mladé talenty pre svoje pracovné pozície? Hľadáte partnera na výskumno-vývojovú činnosť?

Využite ponuku Slovenskej agentúry na podporu investícií a obchodu (SARIO) PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 3.0!

V rámci tejto iniciátívy majú firmy možnosť do 10. decembra 2020 predkladať:
* témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť,
* ponuky stáží pre študentov,
* návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou.

Prečo sa zapojiť?

Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a navyše Vám spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti v oblasti inovácií a výskumu.

Ako to funguje ?

Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada online kooperačné podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť s firmami nadviazať priamy kontakt a naštartovať spoluprácu.

Stránka iniciátívy: PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 3.0!

Nezmeškajte termín 10. december 2020!

Kontakt:
Alexandra Gačevičová, manažérka agendy služieb v oblasti prepájania univerzít s firmami
Email: alexandra.gacevicova@sario.sk, Tel: +421 910 828 214

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora