Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Inzercia v mesačníku OPH

VIII. Ceny za inzerciu v periodiku SOPK - Obchod, priemysel, hospodárstvo:

Predstavujeme Obchod, priemysel, hospodárstvo aj ako sprostredkovateľa informácii, ktoré sú pre podnikateľské subjekty prostriedkom k realizácii ich predmetu činnosti.

Náklad a distribúcia: OPH vychádza v náklade 2 600 kusov a je priamo zasielaný na adresy podnikateľských subjektov podľa pravidelne aktualizovanej databázy členov komory. Obchod, priemysel, hospodárstvo podnikatelia vnímajú hlavne ako poradenské periodikum, ktoré pravidelne sprostredkováva informácie o chystaných stretnutiach (misie podnikateľov, veľtrhy ap.) či konkrétne ponuky výrobnej alebo obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami.

Prečo inzerovať v periodiku SOPK?

 • Cielená skupina – priama distribúcia periodika podnikateľom.


INZERCIA – rozmery a cena
Zľavy:

 • z uvedených cien poskytujeme členom SOPK základnú zľavu 50 %.
 • tri opakovania za sebou: 8 %
 • štyri a viac opakovaní za sebou: 10 %

Technické údaje:

 • Technika tlače: hárkový ofset.
 • Raster: 60 liniek.
 • Podklady na médiách: (e-mail, CD), kompozitný PDF súbor na 300 dpi v CMYKu.

Nová forma inzercie – VIZITKA:

 • rozmer štandardnej vizitky
 • obojstranná potlač
 • predná strana – logo firmy, obchodný názov, sídlo, ďalšie identifikačné údaje
 • zadná strana – predmet činnosti (výber) – max. 10 riadkov

Termín dodania podkladov - rok 2019:
ČísloUzávierka (články + inzercia)Inzercia (objednávky)Vychádza
2019-225.1.201921.1.20194.2.2019
322.2.18.2.4.3.
422.3.18.3.1.4.
526.4.23.4.6.5.
624.5.20.5.3.6.
721.6.17.6.1.7.
826.7.22.7.5.8.
923.8.19.8.2.9.
1027.9.23.9.7.10.
1125.10.21.10.4.11.
1222.11.18.11.2.12.
2020-117.12.201913.12.201907.01.2020

Kontakt:
Ing. Bibiána Gunišová, tlačová tajomníčka SOPK,
č.tel.: +421 2 67202614
e-mail: bibiana.gunisova@sopk.sk

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora