Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
:: Aktuálne akcie a podujatia
23.02.
2021
COVID opatrenia - ako ovplyvnia možnosť uplatniť si superodpočet v zdaňovacom období 2020?
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:23.02.2021 (42x prečítané)
04.03.
2021
Zákonník práce, veľká novela účinná od 1. marca 2021 a ďalšie aktuality v mzdovej učtárni na začiatku roka 2021
Kategória: semináre Vydané dňa:22.02.2021 (136x prečítané)
09.03.
2021
Webinár Elektromobilita ako príležitosť
Kategória: Aktivity Vydané dňa:25.02.2021 (45x prečítané)
10.03.
2021
MEDICA Healthcare: B2B rokovania + online semináre
Kategória: Aktivity Vydané dňa:23.07.2020; Aktualizované:23.02.2021 (360x prečítané)
10.03.
2021
Medzinárodná spolupráca - textilný, automobilový, plastikársky priemysel a ďalšie príbuzné odvetvia
Virtuálne prezentácie a bilaterálne rokovania
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.12.2020; Aktualizované:23.02.2021 (303x prečítané)
11.03.
2021
INTRASTAT-SK 2021 – VIAC NEŽ LEN O ŠTATISTIKE
Kategória: semináre Vydané dňa:28.01.2021; Aktualizované:19.02.2021 (205x prečítané)
16.03.
2021
BRNO INDUSTRY 4.0 - medzinárodná B2B konferencia
Kategória: Aktivity Vydané dňa:19.02.2021 (22x prečítané)
00.04.
2021
Možnosti dodávok pre verejný sektor v Kanade
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.02.2021 (33x prečítané)
08.04.
2021
DODÁVATEĽSKÉ VYHLÁSENIA V OBCHODNEJ PRAXI
Kategória: semináre Vydané dňa:22.02.2021 (45x prečítané)
15.04.
2021
Kontraktačné podujatie pre strojárstvo - EENGINEX 2021 (Írsko)
Kategória: Aktivity Vydané dňa:01.01.2021 (162x prečítané)
08.06.
2021
EACP Virtual B2B -stańte sa dodávateľom do leteckého priemyslu
Kategória: Aktivity Vydané dňa:02.03.2021 (12x prečítané)
:: Pripravujeme
20.04.
2021
Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK
: nové : Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.03.2021 (0x prečítané)
21.04.
2021
Stavebné veľtrhy Brno - účasť na výstave
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.12.2020 (9x prečítané)
:: Informácie
 
Smútočné oznámenie
Kategória: Aktivity Vydané dňa:04.03.2021 (11x prečítané)
 
Stanovisko Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k aktuálnej situácii na Slovensku
Kategória: Koronavírus a ekonomika Vydané dňa:17.02.2021 (240x prečítané)
 
CROSS-SECTOR COOPERATION - Textile, automotive, plastic sector and other interconnecting sectors
Virtual exchanges & brokerage
:zmena: Kategória: Aktivity Vydané dňa:27.01.2021; Aktualizované:10.03.2021 (188x prečítané)
 
Elektronické vydávanie osvedčení o pôvode tovaru SOPK - dôležité oznámenie
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:27.01.2021 (524x prečítané)
 
Viď náš Facebook _ _ _ _(iný _pohľad_ na_ aktuálne_ dianie)
Kategória: Informácie Vydané dňa:04.12.2020 (5531x prečítané)
 
Vzdelávať pre budúcnosť!
Kategória: Aktivity Vydané dňa:20.11.2020 (174x prečítané)
 
Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zlepšiť výchovno-vzdelávací proces na stredných školách v Trenčianskom kraji
Kategória: Aktivity Vydané dňa:09.10.2020 (29x prečítané)
 
INDIVIDUÁLNE ODBORNÉ KONZULTÁCIE spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o. NA TÉMU SUPERODPOČET 2020
Kategória: Aktivity Vydané dňa:06.10.2020 (282x prečítané)
 
EdU- MATECH
Príprava pokročilých kurzov pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu
Kategória: Informácie pre podnikateľov Vydané dňa:03.08.2020 (196x prečítané)
 
Kto sú členovia Trenčianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Informácie Vydané dňa:28.03.2020 (679x prečítané)
 
REGIOPLAST 2030
Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“ v skratke
Kategória: Aktivity Vydané dňa:08.01.2020 (9x prečítané)
:: Uskutočnené podujatia
18.02.
2021
WEBINÁR: BREXIT - Pragmatická analýza komerčno-právnych a logistických aspektov v obchode s UK a tretími krajinami
Kategória: semináre Vydané dňa:02.02.2021 (93x prečítané)
:: TRK SOPK Aktuálne
 
Veľtrhy Brno

STYL - KABO

URBIS

Stavebné veľtrhy BRNO

Industry Business Network 4.0

 Úrad preimyselného vlastníctva

EXPO CENTER

REGIOplast


ARTISTIC


YOUTH4REGION


SOLARIS


InNOBorder


EDMOULD
Vzdelávanie v oblasti vstrekovania plastov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora