Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Predaj publikácií


Názov publikácie Základná cena
(€) s 10% DPH
Člen SOPK
(€) s 10% DPH
Podmienky podnikania v Rakúsku zadarmo na stiahnutie
Jednotné pravidlá pre inkasá 3,65 € (110,00.-SKK) 1,83 € (55,00.-SKK)
Sprievodca dokumentárnym akreditívom 6,94 € (209,00.-SKK) 3,47 € (104,50.-SKK)
Súbor odporúčaní pre zjednodušenie medz. obchodu 7,15 € (215,50.-SKK) 3,58 € (108,00.-SKK)
INCOTERMS 2000 10,59 € (330,00.-SKK) 10,59 € (330,00.-SKK)
Sprievodca k INCOTERMS 2000 16,43 € (495,00.-SKK) 14,61 € (440,00.-SKK)
Hospodárska súťaž 5,48 € (165,00.-SKK) 3,65 € (110,00.-SKK)
Energetika 5,48 € (165,00.-SKK) 3,65 € (110,00.-SKK)
Malé a stredné podnikanie 5,48 € (165,00.-SKK) 3,65 € (110,00.-SKK)
Dane 5,48 € (165,00.-SKK) 3,65 € (110,00.-SKK)
Regionálna politika a štrukturálne nástroje 5,48 € (165,00.-SKK) 3,65 € (110,00.-SKK)
Všeobecný sprievodca európskymi inštitúciami 10,95 € (330,00.-SKK) 10,95 € (330,00.-SKK)
Ekologický radca 1999-2000 8,03 € (242,00.-SKK) 8,03 € (242,00.-SKK)
Reklama v trhovej ekonomike 1,16 € (35,00.-SKK) 1,16 € (35,00.-SKK)
Právna ochrana pred nekalou súťažou v medz. obchode 1,46 € (44,00.-SKK) 1,46 € (44,00.-SKK)
Európska dohoda o pridružení 2,92 € (88,00.-SKK) 1,46 € (44,00.-SKK)
Svetová obchodná organizácia 6,57 € (198,00.-SKK) 3,29 € (99,00.-SKK)
Podnikanie v Slovenskej republike - ruská verzia 5,84 € (176,00.-SKK) 2,92 € (88,00.-SKK)
Názory bankovej komisie MOK´95-´96 5,48 € (165,00.-SKK) 2,74 € (82,50.-SKK)
Podnikanie v SR - anglická verzia 9,13 € (275,00.-SKK) 5,48 € (165,00.-SKK)
Zmenka v obchodnom styku 9,13 € (275,00.-SKK) 5,48 € (165,00.-SKK)
Prognóza vývoja ekonomiky SR v roku 2009 4,95 € (149,12.-SKK) 7,26 € (218,71.-SKK)
Základy exportu a importu
(Práv., finanč. a preprav. aspekty MO)
9,13 € (275,00.-SKK) 5,48 € (165,00.-SKK)
Kľúčové slová v medzin. obchode
(5-jaz. slovník: angl., nem., slov., špan., franc.)
12,78 € (385,00.-SKK) 9,13 € (275,00.-SKK)
Vzor. medzinár. kúpna zmluva MOK 8,40 € (253,00.-SKK) 5,48 € (165,00.-SKK)
Vzor. zmluva MOK o medz. obch. zastúpení 12,78 € (385,00.-SKK) 6,39 € (192,50.-SKK)
Katalóg veľtrhov a výstav v SR 2009 6,57 € (198,00.-SKK) 4,38 € (132,00.-SKK)
Slobodný pohyb tovaru 14,61 € (440,00.-SKK) 7,30 € (220,00.-SKK)
Dovozný a vývozný obchodný prípad 7,67 € (231,00.-SKK) 5,48 € (165,00.-SKK)
Sprievodca dohovorom o karnete ATA 4,75 € (143,00.-SKK) 2,37 € (71,50.-SKK)
Obchodný zákonník SR v nemčine – brožovaná väzba 51,85 € (1562,00.-SKK) 43,82 € (1320,00.-SKK)
Obchodný zákonník SR v nemčine - tvrdá väzba 80,33 € (2420,00.-SKK) 51,85 € (1562,00.-SKK)
Uplatňovanie DPH po vstupe SR do EÚ 2,92 € (88,00.-SKK) 1,83 € (55,00.-SKK)
Ochrana spotrebiteľa v SR a EÚ 2,92 € (88,00.-SKK) 1,83 € (55,00.-SKK)
Sprievodca pravidlami osvedčovania pôvodu tovaru 10,59 € (319,00.-SKK) 8,40 € (253,00.-SKK)
Pravidlá UNCTAD/ICC kombinovaná doprava 3,65 € (110,00.-SKK) 2,19 € (66,00.-SKK)
Preprava a zasieľateľstvo v mdz. obchode 10,59 € (319,00.-SKK) 8,95 € (269,50.-SKK)
Investovanie a obchodovanie na trhoch 12,78 € (385,00.-SKK) 10,95 € (330,00.-SKK)
Technika zahraničného obchodu 8,03 € (242,00.-SKK) 5,84 € (176,00.-SKK)


Kontakt:
Ing. Katarína Martišková
Tel.: 032/6523 834
Fax: 032/6521 023
E-mail:martiskova@sopk.sk

Zdroj článku: TRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora