Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Stránkové hodiny a fakturačné údaje
Stránkové hodiny:

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok:

08.00 - 12.00
12.00 - 13.00 obedná prestávka
13.00 - 14.00


31.8.2020 a 31.12.2020 - povinná dovolenka


Fakturačné údaje:

Fakturačná adresa:

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava

IČO: 30842654
DIČ: 2020815236
IČ DPH: SK2020815236

Účet:
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2427 0075
SWIFT: TATRSKBX

Tatra banka, a.s. č. ú.: 2624270075/1100


Korešpodenčná adresa:

Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2
911 01 Trenčín

:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora