Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Ukrajina v medzinárodnom obchode po vstupe do WTO
Kategória: Projekty Vydané dňa:26.01.2010 (5738x prečítané)


Realizácia v rámci: Slovenskej rozvojovej pomoci z programu Slovak Aid Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Trvanie projektu: marec 2009- november 2011

Partneri:
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava; Slovenská republika
www.sopk.sk

Obchodná a priemyselná komora Zakarpatskej Ukrajiny (ZTPP)
The Transcarpathian Chamber of Commerce and Industry
62, Grushevsky str.
88015 Uzhgorod, Ukrajina
www.tpp.uzhgorod.ua

Situácia
5. februára 2008, Valné zhromaždenie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) schválilo prijatie Ukrajiny do WTO, Ukrajina 16. apríla 2008 akceptovala podmienky členstva a ratifikovať prístupovú zmluvu a 16. mája 2008 sa stala riadnym členom WTO po viac ako 13 ročných prístupových rokovaniach.

Na Ukrajine aj po vstupe do WTO prevláda nízka miera povedomia o praktickom využití služieb medzinárodného obchodu. V tomto a minulom roku neboli vystavované žiadne ATA karnety a certifikáty o pôvode tovaru bolo vystavované v minimálnej miere. Situácia je komplikovaná potrebou vyškoleného personálu dobre orientujúceho sa v pravidelne meniacej sa problematike, ktorí by bol schopní vydávať medzinárodne uznateľné autorizácie dokumentov.

SOPK svojou 15 ročnou praxou vo vydávaní osvedčení a pravidlách pôvodu a tiež znalosti o jednotlivých dokumentoch medzinárodného obchodu nadviazala na viac ako 40 ročnú prax bývalej Československej obchodnej a priemyselnej komory a je spôsobilá poskytnúť tieto znalosti akejkoľvek partnerskej organizácií. Certifikačná činnosť je realizovaná v súčinnosti s pravidlami WTO, EU a WCO ako aj príslušných štátnych orgánov (Colného riaditeľstva, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva hospodárstva SR).

Cieľe
- transfer skúseností a zlepšenie informovanosti ukrajinských podnikateľov, špedičných firiem a inštitúcií ako budúcich potenciálnych užívateľov systému ATA karnet,
- vzdelávanie pracovníkov obchodnej komory, pracovníkov vykonávajúcimi kontrolu pri prechode hranice a používateľmi ATA karnetov,
- tréning zameraný na systému používania ATA karnet u pracovníkov, ktorí vykonávajú kontrolu dokumentov pri prechode hranice Slovensko Ukrajinskej

Aktivity
Odborné a informačné semináre na Ukrajine
Odborné seminár a tréning pre ukrajinskú stranu na Slovensku
Spracovanie, tlač a šírenie informačných materiálov na Ukrajine
Spracovanie, tlač metodických materiálov -Karnety ATA,
Spracovanie, tlač metodických materiálov Certifikáty o pôvode tovaru
Kooperačné stretnutia zamerané na transfer know how medzi slovenskými a ukrajinskými obchodnými komorami a podnikateľmi na Ukrajine a na Slovensku
ATA karnety na Ukrajine (UKR)

Dokumenty na stiahnutie:

Kick off meeting

Odborné školenia pre ukrajinskú obchodnú komoru

Odborné školenia pre ukrajinské podniky

Kooperačné stretnutie na Ukrajine

Informačný leták o karneroch ATA v ukrajinčine

Odborné prezentácie k problematike ATA


Dokumenty z Kooperačného stretnutia na Slovensku


Slovensko-Ukrajinské ekonomické fórum


Odborná pomoc a vzdelávanie podnikatelov na Ukrajine


Záverečná konferencia k ukončeniu implementácie projektu


Implementujúce organizácie a kontakty:
TRK SOPK Trenčianska regionálna komora SOPK
Ing. Ján Václav,
tel: 032-6525797
E-mail: vaclav@scci.sk

NRK SOPK Nitrianska regionálna komora SOPK
Ing. Ivan Belka
Tel: 037-7336754
E-mail: ivan.belka@email.scci.sk

Zakarpatska OPK Zakarpatska obchodná a priemyselná komora
Otto O. KOVCHAR,
Tel./Fax: 0038-0312-66-94-50,
E-mail: otto_tpp@tpp.uzhgorod.ua

Slovak Aid
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora