Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
11.03.
2021
INTRASTAT-SK 2021 – VIAC NEŽ LEN O ŠTATISTIKE
Kategória: semináre Vydané dňa:28.01.2021; Aktualizované:19.02.2021 (204x prečítané)
Trenčianska regionálna komora SOPK Vás pozýva na webinár "INTRASTAT-SK 2021 – VIAC NEŽ LEN O ŠTATISTIKE".

Cieľ webinára: naučíme Vás, ako správne vykazovať údaje v intrastat hláseniach k transakciám voči iným členským štátom Európskej únie. Dozviete sa, ako zostaviť hlásenie pri prijatí/odoslaní; ako postupovať pri zatriedení tovaru - priradení správneho kódu, ak ho nemáte na došlej alebo vyšlej faktúre. Ukážeme ako vykazovať osobitné prípady; či dobropisy, aký spôsob elektronického odoslania údajov na Finančnú správu je pre Vás ten najlepší a prečo. Upozorníme na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú. Získate odpovede na Vaše otázky od odborného lektora, a to i kedykoľvek po skončení seminára, kedy môžete kontaktovať lektora a konzultovať s ním Vaše konkrétne prípady, či overiť si postupy.

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí zabezpečujú komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ, prípadne s Vaším zástupcom, ktorý za Vás spracováva intrastat hlásenia. Odborný seminár je vhodný ako pre úplných začiatočníkov, tak i mierne pokročilých, ale aj tí skúsenejší, ktorí to robili doposiaľ intuitívne sa dozvedia veľa nových a podnetných informácií ako zlepšiť svoju činnosť.

Lektor: Mgr. Jozef Vaško, em.h.c.i. - colný špecialista CaD Services, s.r.o.
Dátum konania: 11. marec 2021

Celodenný webinár sa bude konať od 9:00 – cca 15:00 hod. s prestávkami po 15 minút, jedna dopoludnia a jedna popoludní a prestávkou na obed v trvaní 45 minút.
Prihlasovanie do: 9.3.2021

Elektronická prihláška

Program:

1. časť Úvod do INTRASTATU
1. Platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov
2. Právny základ - nariadenia EÚ, Zákon o štátnej štatistike, Vyhláška ŠÚ SR, colné predpisy a sadzobník, zákon o DPH
3. Účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ
4. Kedy vzniká a zaniká spravodajská povinnosť, prahy oslobodenia/transakcie
5. Povinnosť a spôsob podávania hlásení pri prijatí a odoslaní
6. Predmet hlásení a výnimky z INTRASTATU, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie
7. Ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa KN 2021 - praktické návody a postupy
8. Zmeny v kombinovanej nomenklatúry 2020/2021

2. časť Praktické riešenia INTRASTATU
1. Ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
2. Kedy podať opravné a kedy nulové hlásenie
3. Priebeh trojstranného obchodu, nepriamy dovoz a vývoz – následné dodanie do iného členského štátu
4. Ako vykazovať dobropisy a kedy podávať opravné hlásenie
5. Vykazovanie spracovania, premiestnenia tovaru (napr. konsignačné sklady)
6. Ako vykazovať software, odpad, rozložené zásielky
7. Možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a prah transakcie - príklady z aplikačnej praxe
8. Zaujímavé informácie k Simstatu a Brexitu

Záverečná diskusia, otázky a odpovede.

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 45 EUR + DPH = 54 EUR, nečlen: 65 EUR + DPH = 78 EUR

Organizačný garant:
Katarína Martišková
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: katarina.martiskova@sopk.sk
Tel.: 032/ 65 23 834
Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora