Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: 032/6523834, č.faxu: 032/6521023, email: sopkrktn@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
25.05.
2021
Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK
Kategória: Aktivity Vydané dňa:28.05.2021 (35x prečítané)
V súlade so všeobecnými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu a na základe rozhodnutia Úradu SOPK sa Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK plánované v stredu 25. mája 2021 neuskutočnilo prezenčnou formou. Schvaľovanie materiálov Valným zhromaždením Trenčianskej regionálnej komory SOPK sa uskutoční hlasovaním per rollam. Členovia SOPK v pôsobnosti Trenčianskej regionálnej komory SOPK boli v tejto súvislosti oslovení emailom 14.5.2021 s lehotou na vyjadrenie do 25.5.2021 do 12:00 hod.

V určenej lehote z celkového počtu 101 členov SOPK v pôsobnosti Trenčianskej regionálnej komory SOPK nik nepredložil nesúhlasné stanovisko. Súhlasné písomné stanovisko predložilo 49 členov, t.j. 48,5 % z celkového počtu členov Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Ostatní členovia v určenej lehote nedoručili svoje stanovisko, čo je v zmysle Rokovacieho poriadku SOPK považované za súhlas.

Zápisnicu z písomného hlasovania per rollam si môžete stiahnuť TU .

Zdroj článku: Trenčianska RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: TRK SOPK Aktuálne
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora